Takstblad

Takstblad
Fogderup vandværk
pr 1. januar 2021
 
Anlægsbidrag:                                                          ex/  inkl moms
 
Tilslutningsbidrag til vandforsyning pr boligenhed    16000,-/ 20000,-
Tilslutningsbidrag for byggevand                                6000,-/   7500,-
Tilslutningsbidrag for erhverv                                    18000,-/ 22500,-
 
Driftsbidrag:
 
Fast årlig abbonement                                                    1600,-/ 2000,-
Fast årlig målerleje                                                           240,-/   300,-
Vandpriser pr m3                                                              1,95-/   2,44-
 Kloakbidrag til kommunen pr m3                                 33,96-/   42,45-
Afgift til staten pr m3                                                         6,18-/   7,73-
 
Gebyrer:
 

Lukkevarsel pr brev                                                          300,-/   375,-   
Lukkebesøg for restance                                                  800,-/ 1000,-
Genåbning efter restance                                                 800,-/ 1000,-
+ omkostninger i forbindelse med lukning og genåbning efter regning
 
Reperation af installation, som følge af manglende vedligehold sker for egen regning ( eks frostsprængning af ur pga defekt dæksel )
 
Forbehold for trykfejl
Kontakt  | fogderupvandvaerk@gmail.com